Research Technician to work on neuronal development

Leuven VIB-KU Leuven Center for Brain & Disease Research

30 Nov 2023

Leuven

VIB-KU Leuven Center for Brain & Disease Research

Lynette Lim Lab

Technical Support

1

01 Dec 2023

Job description

The Laboratory of Interneuron Developmental Dynamics (headed by Lynette Lim) is part of the VIB-KU Leuven Center for Brain & Disease Research and is located on Campus Gasthuisberg, Leuven, Belgium. Our lab is interested in the developmental programs that shape inhibitory circuits in the brain. Specifically, we are interested in how distinct populations of inhibitory neurons are generated and mature to generate functional circuits. To this end, our work combines various interdisciplinary techniques such as mouse genetics, high-content imaging, single-cell RNA sequencing, and spatial transcriptomics technologies. 

The Lim lab is looking for a full-time research technician to work on neuronal development.

Brains are composed of a multitude of neuronal cell types that assemble into specific functional circuits. Elucidating how a small number of neural progenitors could generate the vast diversity of cell types remains a major goal in neuroscience and developmental biology. In our lab, we are interested in understanding the molecular mechanism of neuronal diversification. We focus on cortical GABAergic interneurons as this large repertoire of cell control and fine-tuning local circuits and developmental defects often is the underlaying cause of neurodevelopmental disorders. Together with a postdoctoral fellow, you will work on an FWO Odysseus grant-funded project (5-year duration) to examine the role of metabolism in driving interneuron diversification. Teamwork and collaboration with other members of the lab will be expected.

Responsibilities

The function is responsible for independently performing:

 • in vivo mouse work, including intracerebroventricular stereotaxic injections, in utero electroporation and viral injection, mouse trans-cardiac perfusion and brain microdissection, tissue preservation 
 • molecular biology and biochemistry techniques
 • in vitro cell culture
 • histology techniques including vibratome section preparation, immunohistochemistry/immunofluorescence, in situ hybridization and confocal microscopy imaging
 • light/confocal microscopy
 • data processing, including data analysis, data interpretation and presentation.

Finally, the function is also responsible for performing various general laboratory tasks such as general maintenance, replenishing consumables and ordering additional materials and reagents.

Profile

Required:

 • You possess at the minimum a degree in Biomedical or Biological Sciences (Professional Bachelor/Master/Engineer) or equivalent.
 • You have a general knowledge of laboratory techniques, including experience in making common lab buffers, experience in molecular biology and immunohistochemistry.
 • You have a FELASA B license for animal work and experience with animal handling.
 • You are a team player who works very accurately, is result-oriented, independent and has a positive work attitude.
 • You have good organizational skills and keep good records.
 • You are willing to learn new techniques and protocols.
 • You are fluent in English (spoken and written)

What we offer

 • We offer a full-time contract initially for a period of one year contract with the possibility of extension for an indefinite period in a challenging and international research environment with state-to-the-art technologies and infrastructure.
 • Mentoring, supervision, and training through the Lim lab, and training programs from KU Leuven and VIB
 • Learn innovative techniques and tools, such as single-cell sequencing, spatial transcriptomics, gene editing and developmental neurobiology
 • Starting date: from Feb/March 2024

How to apply?

Please use the VIB HR Application tool

Additional required information:

 • detailed CV
 • motivation letter describing your previous work experience
 • names and contact information of at least 2 references

For more information: please contact Lynette Lim: [email protected]
Beschrijving

Het Laboratorium voor interneuron ontwikkeling wordt geleid door professor Lynette Lim en maakt deel uit van het VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek gelegen op Campus Gasthuisberg in Leuven. Wij willen de ontwikkelingsprocessen begrijpen voor bepaalde zenuwnetwerken in ons brein. Meer specifiek onderzoeken we hoe verschillende types interneuronen ontwikkelen en vorm geven aan functionele netwerken. We combineren hiervoor heel wat interdisciplinaire technieken, van muizengenetica tot beeldvorming, single cell RNA sequencing en spatial transcriptomics. 

Het Lim labo is op zoek naar een full-time laboratoriumtechnoloog die onderzoek zal doen rond neuronale ontwikkeling.

Onze hersenschors omvat heel diverse zenuwcellen en complexe neurale circuits. Een interneuron of schakelzenuwcel is een zenuwcel die aan beide einden verbonden is met andere zenuwcellen. Het doel van ons onderzoek is om de moleculaire mechanismen te begrijpen die de diversificatie van dit soort schakelcellen sturen tijdens de hersenontwikkeling.

We richten ons op GABA-interneuronen aangezien deze diverse groep cellen vorm geven aan lokale netwerken en vaak in verband staan met neuronale ontwikkelingsstoornissen. Samen met een postdoctoraal onderzoeker zal je tewerkgesteld zijn op een onderzoeksproject gefinancierd via een (vijf-jarige) FWO Odysseus beurs die gericht is op de rol van metabolisme bij de diversificatie van interneuronen. Ook met de andere leden van het labo zal je samenwerken.

Verantwoordelijkheden

De functie is verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van:

 • in vivo muiswerk, met inbegrip van intracerebroventriculair stereotactische injecties, in utero electroporatie en virale injecties, muis trans-hart perfusie en hersenmicrodissecties, weefsel preservatie
 • moleculaire biologische en biochemische technieken
 • in vitro weefselkweek
 • histologische technieken zoals vibratoomcoupes snijden, immunohistochemie, immunofluorescentie, in situ hybridisatie en confocale microscopie
 • licht/confocale microscopie
 • data analyseren, interpreteren en presenteren

Tenslotte staat de functie ook in voor het uitvoeren van verschillende algemene laboratoriumtaken zoals algemeen onderhoud, het aanvullen van gebruiksmaterialen en het bijbestellen van materialen en reagentia.

Profiel

 • Je hebt een diploma in biomedische of biologische wetenschappen (bachelor/master/ingenieur) of gelijkwaardig
 • Je hebt een goede kennis van standaard laboratoriumtechnieken, ervaring met het maken van buffers, ervaring in moleculaire biologie en immunohistochemische technieken
 • Je hebt een FELASA B licentie voor proefdierwerk en hebt hierin werkervaring.
 • Je bent een teamspeler die zeer nauwkeurig, resultaatgericht en zelfstandig te werk gaat en beschikt over een positieve ingesteldheid.
 • Je hebt goede organisatorische vaardigheden en plant en documenteert goed je werk.
 • Je bent bereid nieuwe technieken en protocollen te leren.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Engels, zowel gesproken als geschreven.

Wij bieden

 • Wij bieden initieel een voltijdse tewerkstelling aan voor één jaar met de mogelijkheid tot verlenging naar een contract van onbepaalde duur, in een uitdagende, internationale onderzoeksomgeving met de allernieuwste technologieën en infrastructuur.
 • Begeleiding en training door het labohoofd en de leden van het onderzoeksteam, en toegang tot trainingsprogramma’s van KU Leuven en VIB.
 • Mogelijkheid om innovatieve technieken te leren, zoals single cell sequencing, spatial transcriptomics, gene editing en verdieping in ontwikkelingsneurobiologie.
 • Gewenste startdatum: maart-april 2024

Hoe solliciteren?

Geïnteresseerde kandidaten worden hierbij uitgenodigd hun sollicitatie online en volledig in het Engels in te dienen via de VIB applicatie.

We vragen om bij je kandidatuur volgende elementen zeker op te nemen:

 • gedetaileerd CV
 • motivatiebrief waarin de werkervaring beschreven wordt
 • naam en contactinformatie van 2 referenties

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met prof. Lynette Lim: [email protected]

Informatie over het onderzoekslabo en het onderzoekscentrum:

VIB values diversity - in backgrounds and in experiences. The institute needs people from all backgrounds and ways of life to help build a thriving scientific environment. VIB is therefore looking for candidates who are not only strong in their own aptitudes but care deeply about supporting each other's growth. VIB's collaborators are people with different strengths, experiences and backgrounds, who share a passion for science that generates impact in science and in society. Diversity not only includes race and gender identity, but also nationality, age, disability status, sexual orientation, religion and many other parts of one’s identity. All of VIB’s employees’ points of view are key to its success, and inclusion is everyone's responsibility.